اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

مقدمه

  • توسط
  • دی ۲۳, ۱۳۹۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است

مقدمه

در جهان امروز از یک سو گسترش سریع تکنولوژی موجب توسعه علوم مختلف وپدید آمدن حجم بیش از حد مطالب مورد آموزش گردیده، واز طرف دیگر افزایش جمعیت و محدودیت منابع دورنمای انتقال مناسب این حجم وسیع ومتنوع اطلاعات رابه نسل بعد وآماده کردن آنها برای زندگی دردنیای متحول فردا را در هاله ای از ابهام فرو برده است. این امر متخصصین آموزش را بر آن داشته تا درصدد راهی باشند که بتوان در مدت کوتاهی حجم بیشتری از اطلاعات را باکیفیتی قابل قبول منتقل نمایند. به موازات آن تحقیقات نشان داده است که بیش از ۷۵% یادگیری دانش آموزان از طریق مشاهده و عمل صورت می گیرد. لذا بهره گیری ازروشهای مختلف تدریس و آموزش متناسب با اهداف و محتوای منابع آموزشی و درگیر کردن، حواس بیشتری ازفراگیران را به یادگیری معطوف خواهد کرد. برهمین اساس استفاده از وسایل ومواد کمک آموزشی وانجام فعالیت های عملی جهت انتقال حجم بیشتر اطلاعات در زمانی کمتر وتثبیت وتعمیق یادگیری، اهمیت ویژه ای یافته است. برپایه این شواهد و نیز اهمیت وضرورت فعالیت های عملی دردرس علوم تجربی وفعال نمودن آزمایشگاه ها طرح آزمون علمی آزمایشگاهی(مسابقات آزمایشگاهی) بااستفاده از تجارب سالهای گذشته به اجرا گذاشته می شود که موفقیت دراین امر باهمت و تلاش همه دست اندرکاران تعلیم وتربیت در استان میسر خواهد بود.برگزاری مسابقات آزمایشگاهی درس علوم تجربی باهدف ایجاد انگیزه و رغبت به انجام فعالیت های عملی و شکوفایی قوه خلاقیت و نوآوری و تقویت روحیه همکاری و تعاون در دانش آموزان از جمله طرح هایی است که به موضوع فعالیت های عملی، اکتشافی و ترغیب شاگردان به یادگیری فعالانه توجه خاصی را دارد. دانش آموزان در این مسابقات با بسیاری از مواد و وسایل آزمایشی و آزمایشگاهی آشنا شده و بسیاری از یافته های دانشمندان و پژوهشگران را تجربه نموده و ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی ، کار یک دانشمند را انجام می‌دهند و نگرش و مهارت های علمی او را پیدا نموده و  موجب افزایش اعتماد به نفس و خود باوری در دانش آموزان خواهد شد.

    جهت اجرای این مسابقات و تحقق اهداف مذکور همکاری خوب و صمیمانه همکاران عزیز در مدارس دوره ابتدایی را می طلبد که امید است با تلاش و مساعدت شما عزیران بتوانیم جهت شکوفایی استعداد فرزندان این مرز و بوم تلاش نماییم.

قبلی «
بعدی »