اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

آزمایشات مورد نیاز برای پایه ها

  • توسط
  • آذر ۱۵, ۱۳۹۷
  • دیدگاه غیر فعال شده است

پایه چهارم :

۱- مخلوط ها ۲- انرژی (تبدیل انرژیها به هم) ۳- انرژی الکتریکی ۴- گرما و ماده (انتقال گرما) ۵ – آهن ربا  ۶ -میکروسکوپ ۷- مولاژ دستگاه گوارش

پایه پنجم:

۱-ماده تغییر میکند(تغییر مواد)۲-رنگین کمان(نور و عدسی ها )۳-چه خبر؟۱  (مولاژچشم وگوش)۴-چه

خبر؟۲(حس چشایی وبویایی )۵-کارها آسان می شود۱  (اهرم )۶-کارها آسان می شود۲( سطح شیب دار )۷-از ریشه تا برگ(میکروسکوپ)۸- چرخ و محور

پایه ششم :

۱- سرگذشت دفتر من ( رنگ بری )۲- کارخانه کاغذ سازی ( چگالی) و ( اسید وباز)۳- ورزش ونیرو ۱ و ۲  (نیرو)۴-خیلی کوچ خیلی بزرگ (میکروسکوپ)۵-شگفتیهای برگ(تشخیص نشاسته )۶-خواص فیزیکی(چکش خوارس و سختی)۷- تاثیر اسید بر برگ و سنگ

قبلی «
بعدی »