اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

دسته: فیلم ها

فعالیت های آزمایشگاهی مهر و آبان

 • بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فعالیت های آزمایشگاهی مهر و آبان-دبستان پسرانه شماره ۳

کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی -مدارس دخترانه

 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی -مدارس دخترانه

کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی-مدارس پسرانه

 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی- مدارس پسرانه

کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی

 • اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کلیپ پنجمین دوره مسابقات آزمایشگاهی

مسابقات آزمایشگاهی علوم در سطح آموزشگاه

 • اسفند ۱۱, ۱۳۹۴
 • دیدگاه غیر فعال شده است
مسابقات آزمایشگاهی در سطح آموزشگاه (دبستان دخترانه شماره یک) سال ۹۴-۹۵

 • دی ۲۹, ۱۳۹۴
 • دیدگاه غیر فعال شده است
چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه ششم ویژه مدارس پسرانه

 • دی ۲۹, ۱۳۹۴
 • دیدگاه غیر فعال شده است
چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه پنجم ویژه مدارس پسرانه

 • دی ۲۹, ۱۳۹۴
 • دیدگاه غیر فعال شده است
چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه چهارم ویژه مدارس پسرانه

 • دی ۲۹, ۱۳۹۴
 • دیدگاه غیر فعال شده است
چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی ویژه مدارس دخترانه